fbpx

Tapuda Satış Bedelini Düşük Gösterme

Tapuda satış bedeli, tapuda satış bedelini düşürme, rayiç bedel nasıl yükseltilir konuları üzerinde durduğumuz yazımızı sizler için derledik.

Bildiğimiz gibi tapudaki işlemlerde gayrimenkulün satış değeri, ilgili belediye tarafından belirlenen, rayiç değerin altında bir bedel beyan edilememektedir. Ancak emlak vergisinin tespit edilmesi için belirlenen rayiç bedeller genellikle gerçek değere göre düşük olduğundan güncel değeri yansıtmaz.

Ülkemizde daha az tapu harcı ve gelir vergisinden kaçınmak maksadıyla tapuda gayrimenkulün satış değeri düşük gösterilmektedir. Daha az tapu harcı ve daha az gelir vergisi ödemek için başvurulur. Bu yöntem başlangıçta karlı gibi gözükse de aslında vergiler ve sözleşmeler açısından önemli sorunlara yol açabiliyor.

tapuda satış bedeli

Tapuda Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesinin Riskleri

Gayrimenkul alım– atım işlemlerinde, taraflar gerçek satış bedelini beyan etmekle yükümlüdür. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, genellikle alıcı ve satıcı taraf daha düşük harç ödemek amacıyla tapu müdürlüklerinde ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiç değer gibi daha düşük bir bedel beyan etmektedir. Tapuda satış işlemlerinde, gayrimenkulün gerçek satış bedelinin yerine daha düşük bir bedel beyan edilmesinin çeşitli riskleri vardır. Tapuda satış bedelini düşük göstermede birçok risk bulunduğunu söyledik.
Bu riskleri aşağıda ki gibi sıralayabiliriz;

  • Alım-satım esnasında satış bedelinin taksitle ödenmesine karar verilmişsse gayrimenkulü alan taraf ödemeyi geciktirirse hak talebi olabilir. Satıcı taraf yalnızca tapuda gösterilen ücret değeri üzerinden hak talep edebilir. Örnek gösterecek olursak. Satış işlemlerinde alıcı, gayrimenkulü alırken yarısını peşin, yarısını taksitle ödemek için anlaşırsa kalan taksit bedelini ödemezse sadece yasal tutarı öder.
  • Hisseli bir tapuya sahip konut alırsanız, diğer bir hissedar ön alım hakkını kullanır. Ve tapuda belirtilen düşük değer ile gayrimenkulü elinizden alabilir.
  • Satış değerinin gerçek satış değerinden daha düşük gösterilmesi durumunda; maliye, eksik satış bedelinden kaynaklanan farkın, 3 katını vergi cezası ve usulsüzlük cezasını satış işlemini faizi ile tahsil eder.
  • Belediye tarafından rayiç bedeli üzerinden belirlenen satın aldığınız bir gayrimenkulü, satarken, satın alan taraf bankadan kredi kullanmak isteyebilir. Bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı, bankadan çekilen kredi miktarını öğrenerek beyan edilen değerle karşılaştırma yapabilir. Konut kredisi ile gayrimenkul alınması durumunda; gayrimenkulün gerçek değerinin, gerçek satış bedeli olarak gösterilmesi zorunludur.
  • Özetle belediye tarafından belirlenen rayiç bedelden göstererek satın aldığınız gayrimenkulü gerçek piyasa değeri üzerinden satmanız durumunu açıklayım. Kazanımınız çok daha yüksek görüneceği için, daha fazla gelir vergisi ödemek zorunda kalacaksınız.

tapuda satış bedeli

Tapu Harcı Rayiç Bedel Üzerinden Mi Hesaplanır?

Tapu harcı gerçek alım değeri üzerinden hesaplanmalıdır, gerçek alım bedeli ise Emlak Vergisi değerinden az olmamalıdır. Kuralın böyle olmasına rağmen gayrimenkul alım satım işlemlerinde, alım satım işlemini yapan taraflar genellikle gerçek değeri gizlemekte, emlak vergisi üzerinden tapu harcını beyan etmektedirler.

Düşük değer üzerinden ödenen harç, sonradan tespit edilen gerçek satış bedeli üzerinden, cezalı olarak istenebilir.

Satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller iş yeri, konut, arsa, arazi, tarla vb. tapu harcı veya tapu masrafı, gayrimenkulün tapu dairesinde beyan edilen bedelinin %4’ü olarak hesaplanır. Bu bedele ek olarak 385 TL döner sermaye ücreti alınır. Tapu harcı döner sermaye ücretine 2021’ de gelen zam 9.11 oranında oldu. Tapuda Rayiç Bedel Yükseltme

Vergi Cezaları İçin Ne Yapılır? Tapuda Satış Bedeli

Maliye Bakanlığı‘nın, bu durumda olanlarla ilgili 1989/7 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi var. Genelge ile yapılan açıklamaya göre;
Gayrimenkulün alım-satım işlemlerinde değeri düşük gösterilmiş ise, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlık dilekçesi ile beyan edilmesi mümkün. Bu durumda, zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçeyle haber verme tarihinden başlayarak 15 günde ödeyenler, gayrimenkulün değerini yükseltir.
Gelir ya da kurumlar vergisi yönünden de yine pişmanlık dilekçesi ile beyanda bulunulup, ileride gelebilecek vergi ve cezadan kurtulmak mümkün. Vergide zamanaşımı süresi beş yıl. Maliye bu beş yıl içerisinde, gayrimenkul alım- satım yapanların her an kapısını çalabilir.
Cezalı vergi ödemek istemeyenlerin, pişmanlıkla beyanda bulunmaları, en doğru ve huzurlu yöntem görünüyor.

Tapuda satış bedelini düşük gösterme, tapuda satış bedeli ile ilgili konular hakkında bilgi edinmek için sitemizi takipte kalın.

Dilerseniz Ekspertiz Raporu başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.